fbpx

Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, null given in /home/pf337945/drsilina.com/www/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 10

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/pf337945/drsilina.com/www/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 10

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pf337945/drsilina.com/www/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 22

Угода користувача

Фізична особа-підприємець Сіліна Наталя Констянтинівна (далі – “Виконавець”) пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цю Угоду про надання послуг (далі – “Угода”) на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цю Угоду на умовах викладених нижче.

1.2. Послуги – набір інформаційних та консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цією Угодою та Програмами Курсів, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою drsilina.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та Послуги, які їм надаються.

1.4. Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення Сайту Виконавця — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп’ютера з дотриманням відповідного законодавства, як правило, тільки для особистого користування.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цієї Угоди та Програми відповідного Курсу без підпису письмового примірника Угоди Сторонами. Відповідь про згоду укласти Угоду на інших умовах, ніж запропоновано в Публічній оферті, не є акцептом.

1.6. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

1.7. Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цієї Угоді, і сплатила вартість Послуг.

1.8. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.9. Курс — виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг, семінар, інтенсив) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн тренінг), комплекс інформаційних та консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачу актуальної інформації по заданій темі в межах Програми Курса.

1.10. Програма Курсу — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні розділи:

1.10.1. Назва, предмет і зміст Курсу, імена спікерів;

1.10.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;

1.10.3. Вартість Курсу.

1.10.4. Порядок оплати та інше.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачу інформаційні та консультаційні послуги (далі – “Курс”) на платній основі, відповідно до умов цієї Угоди, а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Курсу погоджується Сторонами в Програмі курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує повного одужання і будь-яких інших результатів від застосування Користувачем інформації, отриманої на Курсі.

2.5. Ніякі претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Інформаційні та консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (інтенсив, семінар або майстер-клас) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої Користувача (запису або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем і містяться в програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом даної Угоди визнається оплата Користувачем, повна або часткова, вартості відповідного Курсу та означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Угодою.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дійсна Публічна оферта вважається акцептована, а Угода укладеною.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач вибирає Курс на сайті Виконавця та знайомиться з Програмою курсу, в тому числі з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на участь у Курсі (-ів) або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

3.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-інтенсив), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Публічної оферти одностороння відмова Користувача від Угоди неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації та виконання всіх умов, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цією Угодою;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цією Угодою та відповідною Програмою Курсу.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали.

4.1.4. Опублікувати будь-які відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. Надавати Користувачу інформаційні та консультаційні послуги в обсязі відповідно до цієї Угоди та відповідної Програми Курсу.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання інформаційних та консультаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;

4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цією Угодою та Програмою Курсу.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Угоди по організації надання Послуг.

5.2.3. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:

5.2.3.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.

5.2.3.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

5.2.3.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.3.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.3.5. проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто Користувачу.

6.2. Вартість передбачених цією Угодою Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на картковий рахунок Виконавця за допомогою систем електронних платежів, встановлених на сайті Виконавця.

7. ПРАВИЛА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ.

7.1. Після оформлення замовлення та оплати, в кожному окремому випадку, ви отримуєте право відмовитися від Послуг та отримати відшкодування коштів. Ви маєте право відмовитися від оплачених послуг, повідомивши нас про це у встановлені терміни.

7.2. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов’язаних з поверненням.

7.3. Відмова від онлайн-навчання:

7.3.1. Ви маєте право відмовитися від онлайн-навчання протягом доби після оплати навчання.

7.3.2. Для отримання повернення коштів зв’яжіться з нами для отримання дозволу запит на повернення в установленому порядку.

7.4. Відмова від участі в офлайн-заході:

7.4.1. Після оформлення замовлення та оплати, в кожному окремому випадку, ви отримуєте право відмовитися від Послуг та отримати відшкодування коштів. Ви маєте право відмовитися від оплачених послуг, повідомивши нас про це у встановлені терміни.

7.4.2. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов’язаних з поверненням. Якщо ми отримали запит на повернення:

7.4.2.1. в період від п’ятдесяти (50) до тридцяти (30) календарних днів включно до дати проведення заходу або майстер-класу, незалежно від причин відмови – ми повертаємо отримані кошти, за утриманням п’ятдесяти (50)% від сплаченої суми;

7.4.2.2. в період від двадцяти дев’яти (29) до п’ятнадцяти (15) календарних днів включно до дати проведення заходу, або майстер-класу, незалежно від причин відмови – ми повертаємо отримані кошти, за утриманням сімдесяти п’яти (75)% від сплаченої суми;

7.4.2.3. менше ніж за п’ятнадцять (15) календарних днів до дня проведення заходу, а також в день проведення заходу і пізніше – ми не здійснюємо повернення. Вся сума авансу утримується в якості компенсації збитків, завданих односторонньою відмовою від договору.

7.5. Оформлення повернення:

7.5.1. Для відмови від послуг та оформлення повернення, напишіть нам за адресою dr.silinaeducation@gmail.com або зверніться в службу підтримки за телефоном, вказаним на сайті. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення.

7.5.2. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте нам: ПІБ та email, зазначені при оформленні замовлення; назву Послуги (курсу, пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

7.6. Повернення коштів Користувачу:

7.6.1. Якщо ви оформили запит на повернення в зазначений термін, ми повернемо вам кошти протягом чотирнадцяти (14) днів з дня отримання запиту.

7.6.2. Для повернення коштів ми скористаємося тим самим способом платежу, який ви використовували при оплаті послуг. Ми утримаємо з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не надає ніяких гарантій. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до Послуг та пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

8.3. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.1 цієї Угоди, Виконавець має право не тільки припинити надання Послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цю Угоду на підставі п. 9.1.3 цієї Угоди.

8.4. У разі порушення Користувачем п. 12.2 цієї Угоди та використання матеріалів Курсу не в особистих цілях, а поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, заблокувати Користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

9. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цієї Угоди (далі Форс-мажор).

9.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

9.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

9.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов цієї Угоди припиняються на весь період дії Форс-мажору.

9.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі Сторін має право ініціювати припинення Угоди.

10. ПРИПИНЕННЯ УГОДИ.

9.1. Дія цієї Угоди припиняється:

9.1.1. За згодою Сторін;

10.1.2. Якщо виконання Стороною Угоди своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цією Угодою, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Угоди.

10.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 12.2 цієї Угоди.

10.1.4. В інших випадках, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України.

10.2. Дія Угоди припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.

11. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

11.1.  Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України.

11.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.

11.3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; номер телефону; адреса електронної пошти (E-mail).

11.4. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.

11.5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.

11.6. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або ганьблять честь, гідность та ділової репутацію як Виконавця, так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач справжнім дає свою згоду.

11.7. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті.

11.8. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення Виконавцю відповідного повідомлення на електронну пошту dr.silinaeducation@gmail.com або заповнення електронної форми «Відписатися від розсилки». Після отримання такого повідомлення Виконавець припиняє надсилати на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти повідомлення з рекламними матеріалами.

12. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

12.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

12.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Публічної оферти та / або відкликати Публічну оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Публічної оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної оферти.

13. ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

13.1. Виконавець має виключні права на Контент, розміщений на Сайті.

13.2. Виконавець надає Користувачу обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в межах Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

13.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

14. ПРИКІНЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

14.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

14.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Виконавець прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.2. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

14.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

14.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Угоди, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Угоди чи її будь-якої частини.

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: ФОП Сіліна Наталія Костянтинівна
Фактична адреса: 04080, м. Київ, вул. Ярославська, 6, під’їзд 2, офіс 1​
ЄДРПОУ: 2939122882​
Контактний телефон: +38 (073) 888-0-138

Зміст